Sona Sona Sona Re Mantu Chhuria & Asima Panda Lyrics

ତୋର ପଛେ ପଡି ଥିବେ କେତେ Handsome ଦେଖୁ ଥିବେ ତୋର୍ ସପନ୍
ହେଲେ ତୋର୍ Dream  King ମୁଈଂ ଜାଣି ଥାଲୋ ଜାନମ୍
ତୋର୍  ଲଗୀ ମୁଈଂ Crazy ସବୁ ବେଳେ ଲୋ Busy 
ତତେ ସୁନବାର୍ ଲାଗି ମୋର ଦିଲ୍ ର ଧଡକନ୍
ସୁନି ପକା ଥରେ Slowly ଧିରେ ଧିରେ
ଓଃ Baby ମୋର୍ ଲାଗୀ ବନେଇ ଦେମି ତତେ ମୋର୍
ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ ..
ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ ….
ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ ……

F- ତୋର୍ ପଛେ ପଡିଥିବେ କେତେ Item ତତେ ମାନୁ ଥିବେ ସଭେ ହମଦମ୍
ହେଲେ ତୋର୍ ହାସିନା ମୁଈଂ ହେମୀ ଜନମ୍ ଜନମ୍ 
ତତେ Follow  କରି କରି ହଁ ମୁଈଂ ଚୋରୀ ଚୋରୀ 
ଲଗେଇ ଦେମୀ ତୋର୍ ଦିଲ ଠି ମୋର Love ର୍ Item Bomb
Feelings ବୁଝିଝା ରେ ଟିକେ ମାନିଯା ରେ
 Baby ହ୍ଁ Baby
ବନେଇ ଦେ ମତେ ମୋର୍
ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ..
ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ….
ସୋନା ସୋନା ସୋନା……..
 M- ମାନୁ ଛେ ଲଚ୍କି ଲଚ୍କି
ଚାଲି ଦେସୁ ବେଳେ ଲାଗୁ ଥିସୁ ପୁରା ଗୁଡିଆ
 
ହେଲେ ରାୱାଡି ଚାଲି ମୋର ହଟକେ ରେ ଜେନ୍ତା ମୁଈଂ ହେଇ ଚେନ୍
ତୋର୍
 Fan
ହେଲେ ମୋର Simple ବାଲା ହସି ସବକୁ ଲଗସୀ ରେ ବଢିଆ 
ଟିକେ ନଜର୍ ଦେଇ ଦେଖ୍.
ଟିକେ ନଜର୍ ଦେଇ ଦେଖ୍..
ଟିକେ ନଜର୍ ଦେଇ ଦେଖ୍…
ଟିକେ ନଜର୍ ଦେଇ ଦେଖ୍….
ତୋର୍ ଦିଲ ଭିତାରେ ଯଦି ନାଈ ଉଡେଇ ଦେମୀ ମୋର୍ ପ୍ୟାର୍ ବାଲା
ଚିଡିୟା
M- ତୋର୍ ସୁରତ୍ ଦେଖି କରି Heart
Beat ଜୈସୀ ବଢି ଯାଇ ସିଲୋମୋର Love Temperature
ଏ ମୋର୍ ମନ ମୟୁରୀ ହଁ ହଁ ତୋର୍ ଲାଗୀ ହେଇ ଛେ ମତେଲୋ Love ଫେବର୍
F-ଓଏ Handsome ରାଜା Autograph ଦେଇ ଜା ଦେଇଦେ ଦିଲ ଠି ମୋର Love
Signature
ଇସରା ଦେଇ କରି ବଢେଇ ଦେ ପ୍ରେମର ଗାଡି ଲଗେଇ କରି ହଁ Love ର ଗିୟର୍
Feelings ବୁଝିଝା ରେଟିକେ ମାନିଯା ରେ
ଓଏ Baby ହଁ Baby
ବନେଇ ଦେ ମତେ ତୋର୍
ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ..
ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ….
ସୋନା ସୋନା ସୋନା ……..
F- ଥିବେ ତୋର୍ ପଛେ କେତେ ଦିୱାନୀ ତୋର୍ ସାଥେ ହେଲେ ମୁଈଂ ପଛେ ନାଈ ସାଙ୍ଗ ଥିମୀ 
ପ୍ୟାର ୱାଲା ରେସ୍ ଥିଏଟର୍ ସବକୁ ହେରେଇ କରି ତୋର୍ ସୋନା
ମୁଈଂ ବନୀ ଜିମି
M-ତତେ Follow କରି କରି ସୁନ୍ ସୁନ୍ ମୋର୍ ପ୍ୟାରି ଦିଲ ଭିତର୍ କେ
ତୋର୍ ପୁହୁନଚୀ ଜିମି
 
Love କେ ମୋର ପାର୍କ କରି ସୁନେଇ କରି Love ସାୟେରୀ ତତେ ମୋର୍ ସୋନା ବନେଇ ଦେମୀ 
ସୁନି ପକା ଥରେ Slowly ଧିରେ ଧିରେ ଓ ବାବୁ ହଁ Baby ବନେଇ ଦେଲି ତତେ
ମୋର
 
ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ..
ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ….
ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *