Dina Katena Rati Bitena Odia Song Lyrics By Humane Sagar 
 
ହୋ ଓଃ ହୋ ଓଃ ହୋ ଓଃ ହୋ ଓଃ
 
ଜାଣେନା
ଜାଣେନା ତୋ ବିନା କିଛି ମୁଁ  ଜାଣେନା
ଜାଣେନା
ଜାଣେନା ତୋ ବିନା କିଛି ମୁଁ  ଜାଣେନା
 
ବୁଝେନା
ବୁଝେନା ତୋ ବିନା ମନ ମୋ ବୁଝେନା
ତୋ ଝଲକ ନ
ପାଇଲେ
ହାଏ ରେ ହାଏ
ରେ 
ରହି ପରେନା ରହି ପାରେନା
 
ଦିନ କଟେନା
ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା
ଦିନ କଟେନା
ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା
ଦିନ କଟେନା
ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା
 
କେମିତି କହିବି ତତେ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ
ମୋ ଭଲ ପାଇବାଟା ସମୁନ୍ଦ୍ରରୁ ଗଭୀର ଆକାଶ ଠୁ ଉଚା
 
ମୋ ସାଥେ ତୋର ପ୍ରେମ ଯୋଡି ଥିଲେ
ଛୁଈଂବନୀ ଲୁହ ମୋ ଆଖି କୁ
ତୋ ପ୍ରେମ ସ୍ପର୍ସ ରେ ମନ ପ୍ରଜାପତି
ଛୁଏଈଂ ନବ ଉଚ ଆକଶ କୁ
 
ଶେଷ ହବ ମୋ ନିସ୍ବାସ ହାଏ ରେ ହାଏ ରେ ତୋ ପ୍ରେମ ହେଲେ ଉଣା
 
ଦିନ କଟେନା
ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା
ଦିନ କଟେନା
ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା
ଦିନ କଟେନା
ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା
 
ନ ପାଇଲେ ତତେ ଦୁଖ ନାହି ମୋର କରିବିନୀ ଅଭିଯୋଗ କେବେ
ତୋ ବିନା ଜୀବନ ଜିଂଈ ନେବି ପ୍ରିୟା ସାଇତିଚି ସ୍ମୁତି କୁ ତୋ ଯେତେ
 
ବାଟ ବଣା ହେବିନୀ ମୁଁ ହାଏ ରେ ହାଏ ଦେଇଚୁ ତୁ ଠିକଣା
 
ଦିନ କଟେନା
ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା
ଦିନ କଟେନା
ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା
ଦିନ କଟେନା
ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *