Bhanga Hrudaya Humane Sagar New Song Lyrics
ତୁ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ମୋ
ହୃଦୟ
ତୁ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯିବୁ..
ତୁ ଯେମିତି ଜାଳି ଦେଲୁ ମୋ ମନ କୁ
ତୁ ସେମିତି ଜଳି ଯିବୁ…
 
ଓ ପ୍ରିୟା ରେ ଜଲେ ନିଆଁ ରେ (୨)
ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ…..
 
ମୁ ଯେମିତି କୁଆଁରା ରହି ଗଲୀ ତୁ
ସେମିତି କୁଆଁରୀ ରହିଯିବୁ..
ମୁ ଯେମିତି କୁଆଁରା ରହି ଗଲୀ ତୁ
ସେମିତି କୁଆଁରୀ ରହିଯିବୁ ….
 
 
ଜାଣି ମୁଁ ନଥିଲି ପ୍ରେମ ର ମାନେ
ଅମିତିକା ହବ ବୋଲି
ତୋ ସାଥିରେ ମୁଁ ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବାଟ
ବଣା ହେବି ବୋଲି
ଓ…
କି ଦିନ କି ରାତି କି ଖରା କି ତାତି
ସବୁ ଥିରେ ତୋ ସ୍ମୁତୀ
କେମିତି ଭୁଲିବୀ ପ୍ରିୟା ତୁ କହଲୋ
ତୋର ସେଇ ପ୍ରତିସୃତି
 
ଓ ପ୍ରିୟା ରେ ଭୁଲି ଗଲୁ ରେ (୨)
ବଞ୍ଚି ପାରୁନି ମୁଁ….
 
ମୁ ଯେମିତି କୁଆଁରା ରହି ଗଲୀ ତୁ
ସେମିତି କୁଆଁରୀ ରହିଯିବୁ..
ମୁ ଯେମିତି କୁଆଁରା ରହି ଗଲୀ ତୁ
ସେମିତି କୁଆଁରୀ ରହିଯିବୁ ….
 
ମନ ରାଇଜ ରେ ଗଢି ଥିଲୀ ଘର
ପ୍ରିୟା ତୁ  ରହିବୁ  ବୋଲି
ବାଲୀ ଘର ପରି ମନ ତୁ  ଭାଙ୍ଗିଲୁ ହସ ନାହଁ ଲୁହ ଖାଲି
ଗୋଲାପି ଓଠରେ ଥିଲା ତୋର ବିସ ମୁଁ
ଜାଣି ପାରି ଲିନି
ବିସ୍ବାସ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ତୁ ହେଲୁ ସ୍ବାର୍ପଥର
ତତେ କେବେ ଭୁଲି ବିନି
 
ଓ ପ୍ରିୟା ରେ ତୋ ପାଇଁ ରେ(୨)
ଜାଯା ବାର ହେଲି ମୁଁ…
 
ମୁ ଯେମିତି କୁଆଁରା ରହି ଗଲୀ ତୁ
ସେମିତି କୁଆଁରୀ ରହିଯିବୁ..
ମୁ ଯେମିତି କୁଆଁରା ରହି ଗଲୀ ତୁ
ସେମିତି କୁଆଁରୀ ରହିଯିବୁ….
ମୁ ଯେମିତି କୁଆଁରା ରହି ଗଲୀ ତୁ
ସେମିତି କୁଆଁରୀ ରହିଯିବୁ……
 
ଓ ଓ ଓ ଓ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *