Batabana Aji Jouthi New Odia Song Lyrics 
 M-ବାଟବଣା ଆଜି ଜୋଉଠି
ତୋ ମନ ଠିକଣା ସେଇଠି 


ଲାଗୁଚି ଏ ବାଟ ସେଶ ହେବ ଏଇଠି.


ତୁ ଯୋଉଠି ହଁ ତୁ ଯୋଉଠି
ତୁ ଯୋଉଠି ହୋ ତୁ ଯୋଉଠି
F-ଆନମନା ଆଖି ଯୋଉଠି
ତୋ ଆଖି ଆଇନା ସେଇଠି
ଲାଗୁଚି ଏ ଆଖି ଲାଖି ଯିବ ସେଇଠି


ତୁ ଯୋଉଠି ହଁ ତୁ ଯୋଉଠି
ତୁ ଯୋଉଠି ହୋ ତୁ ଯୋଉଠି


F-ତୋ ପାଦ ଦୁଇଟି ମୋ ମନ  ଦରଜ ଛୁଇଂଲା ପରେ 
ଘର ସାରା ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଜାପତି …….
M-ତୋ ଆଖିର ନିଦ ମୋ ଆଖି ଦୁଆର ଡେଇଂଲା ପରେ 
ସବୁ ରାତି ଜହ୍ନ ରାତି ଜହ୍ନ ରାତି ଜହ୍ନ ରାତି…….


M-ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲଗେ  ଯୋଉଠି 
ମନଚୋରୀ ହୁଏ ସେଇଠି
ଲାଗୁଚି ଏ ମନ ହଜି ଯିବ ଏଇଠି


M-ତୁ ଯୋଉଠି ହଁ ତୁ ଯୋଉଠି
F- ତୁ ଯୋଉଠି ହଁ ତୁ ଯୋଉଠି


M-ତୋ ଫୁଲ ଚେହେରା ମୋ ଛାତିରେ ଚାବି ଆନକ୍ଇଲା ପରେ
ମହୁ ଝରେ ସବୁରାତି ସବୁରାତି ସବୁରାତି ସବୁରାତି.. 


F-ତୋ ଫୁଲ ପାଖୁଡ ମୋ ପଦରେ ରଂଗ ମାଖୀଲା ପରେ 
ବାଟ ସାରା ହିରୀମୋତି ହିରୀମୋତି ହିରୀମୋତି……


ଆନମନା ରାତି ଯୋଉଠି
ଚୁନା ଚୁନା ସ୍ବପ୍ନ ସେଇଠି


ଲାଗୁଚି ଏ ସ୍ବପ୍ନ ମାରୀଦେବ ଏଇଠି


F-ତୁ ଯୋଉଠି ହଁ ତୁ ଯୋଉଠି
M-ତୁ ଯୋଉଠି ହଁ ତୁ ଯୋଉଠି
F-ତୁ ଯୋଉଠି ହଁ ତୁ ଯୋଉଠି
M-ତୁ ଯୋଉଠି ହଁ ତୁ ଯୋଉଠି…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *