Tuesday, May 21, 2019

May 21, 2019

Kande Mo Hrudaya New Sad Song By Humane Sagar Lyrics


Kande Mo Hrudaya New Sad Song By Humane Sagar Lyrics


ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ଓ ହୋ ଓ
ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ଓ ହୋ ଓ

ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ କାନ୍ଦେ ମୋ ହୃଦୟ ରେ

ତୁ ଅମିତିକା କସ୍ଟ ଦେଲୁ ମୋ ଜୀବନ ଟା ସାରି ଦେଲୁ
ତୁ ଅମିତିକା କସ୍ଟ ଦେଲୁ ମୋ ଜୀବନ ଟା ସାରି ଦେଲୁ

ତୁ ଭୁଲି ଗଲୁ ମତେ.. ହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ ତତେ

ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ କାନ୍ଦେ ମୋ ହୃଦୟ ରେ
ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ କାନ୍ଦେ ମୋ ହୃଦୟ ରେ


କଥା ଥିଲା ମୋର ଏକାଠି ବଞ୍ଚିବା  ,ବଞ୍ଚି ନ ପାରିଳେ ଦୁହେଁ ମରି ଯିବା
ଭଲ ପାଇବାର ଏ କି ଉପହାର ଥାଇ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହର ସାଗର

ତୁ ଅମିତିକା କସ୍ଟ ଦେଲୁ ମୋ ଜୀବନ ଟା ସାରି ଦେଲୁ
ତୁ ଅମିତିକା କସ୍ଟ ଦେଲୁ ମୋ ଜୀବନ ଟା ସାରି ଦେଲୁ

ତୁ ଭୁଲି ଗଲୁ ମତେ... ହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ ତତେ

ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ କାନ୍ଦେ ମୋ ହୃଦୟ ରେ
ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ କାନ୍ଦେ ମୋ ହୃଦୟ ରେ

ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ଓ ହୋ ଓ  
ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ଓ ହୋ ଓ

କହିଥିଲୁ ମତେ କେବଳ ମୁଁ ତୋର ଆଜି ହେଇ ଗଲୁ ତୁ ଆଉ କାହାର
ହୋ ହୋ
ପିନ୍ଧି ନେଲୁ ମଥା ରେ ତୁ ସିନ୍ଦୁର ମତେ କରି ଦେଲୁ ତୁ ସାତ ପର

ତୁ ଅମିତିକା କସ୍ଟ ଦେଲୁ ମୋ ଜୀବନ ଟା ସାରି ଦେଲୁ
ତୁ ଅମିତିକା କସ୍ଟ ଦେଲୁ ମୋ ଜୀବନ ଟା ସାରି ଦେଲୁ

ତୁ ଭୁଲି ଗଲୁ ମତେ ହେଲେ... ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ ତତେ

ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ କାନ୍ଦେ ମୋ ହୃଦୟ ରେ
ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ କାନ୍ଦେ ମୋ ହୃଦୟ ରେ

ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ଓ ହୋ ଓ
ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ଓ ହୋ ଓ


Monday, May 20, 2019

May 20, 2019

Mo Hrudaya Badalare Tama Hrudaya Dabaki LyricsMo Hrudaya Badalare Tama Hrudaya Dabaki Lyrics

M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

M - ତମ ଛଲ୍ କା ଛଲ୍ କା ହସ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ବେହୋସ୍

F - ମନ ଚାହେଁ ପ୍ରେମ ସ୍ପର୍ସ ଏ କି ବୟସ ର ଦୋସ


M - ହୋ ଅତେ ଖାସ୍ ଲାଗ କାହିଁକି


F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

M - ଠିକ୍ ତମ ପରି ଖୋଜୁ ଥିଲି ଭାରୀ ଆଇ ମା ଗପ ର ରାଜ କୁମାରୀ
F - ହଁ ମନ ମତେ ଆଜି ମାଗୁଚୀ ମଂଜୁରୀ ସୁଣୀବାକୁ ତମ ସେରା ସାଏରୀ

F - ଭଲ ପା ଅ ବୋଲି ଓଠ ଟିକେ ଖୋଲି ଭଲ ପା ଅ ବୋଲି ଓଠ ଟିକେ ଖୋଲି କହି ଦବକୀ ହୋ ହୋ ହୋ

F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

M- ପରିଚୟ ମୋର ଥିଲା ଜାଜାବର ତମ ପାଖେ କାଇଁ ଗଲୀ ଅଟକି
F - ଅଳପ ଦେଖାରେ ପଦିଏ କଥା ରେ ନିଆରା ଲାଗୁଚ ଅତେ କାହିଁକି

M - ତମ ଆଖି ଓଠ କରେ ମତେ ଦୁସ୍ଟ ମରୀ ଜିବି କି

F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
Tuesday, May 14, 2019

May 14, 2019

Dina Katena Rati Bitena Odia Song Lyrics By Humane Sagar

Dina Katena Rati Bitena Odia Song Lyrics By Humane Sagar 

ହୋ ଓଃ ହୋ ଓଃ ହୋ ଓଃ ହୋ ଓଃ

ଜାଣେନା ଜାଣେନା ତୋ ବିନା କିଛି ମୁଁ  ଜାଣେନା
ଜାଣେନା ଜାଣେନା ତୋ ବିନା କିଛି ମୁଁ  ଜାଣେନା

ବୁଝେନା ବୁଝେନା ତୋ ବିନା ମନ ମୋ ବୁଝେନା
ତୋ ଝଲକ ନ ପାଇଲେ
ହାଏ ରେ ହାଏ ରେ 
ରହି ପରେନା ରହି ପାରେନା

ଦିନ କଟେନା ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା
ଦିନ କଟେନା ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା
ଦିନ କଟେନା ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା

କେମିତି କହିବି ତତେ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ
ମୋ ଭଲ ପାଇବାଟା ସମୁନ୍ଦ୍ରରୁ ଗଭୀର ଆକାଶ ଠୁ ଉଚା

ମୋ ସାଥେ ତୋର ପ୍ରେମ ଯୋଡି ଥିଲେ
ଛୁଈଂବନୀ ଲୁହ ମୋ ଆଖି କୁ
ତୋ ପ୍ରେମ ସ୍ପର୍ସ ରେ ମନ ପ୍ରଜାପତି
ଛୁଏଈଂ ନବ ଉଚ ଆକଶ କୁ

ଶେଷ ହବ ମୋ ନିସ୍ବାସ ହାଏ ରେ ହାଏ ରେ ତୋ ପ୍ରେମ ହେଲେ ଉଣା

ଦିନ କଟେନା ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା
ଦିନ କଟେନା ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା
ଦିନ କଟେନା ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା

ନ ପାଇଲେ ତତେ ଦୁଖ ନାହି ମୋର କରିବିନୀ ଅଭିଯୋଗ କେବେ
ତୋ ବିନା ଜୀବନ ଜିଂଈ ନେବି ପ୍ରିୟା ସାଇତିଚି ସ୍ମୁତି କୁ ତୋ ଯେତେ

ବାଟ ବଣା ହେବିନୀ ମୁଁ ହାଏ ରେ ହାଏ ଦେଇଚୁ ତୁ ଠିକଣା

ଦିନ କଟେନା ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା
ଦିନ କଟେନା ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା
ଦିନ କଟେନା ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା