Monday, April 15, 2019

Sona Sona Sona Re Mantu Chhuria & Asima Panda Lyrics


ତୋର ପଛେ ପଡି ଥିବେ କେତେ Handsome ଦେଖୁ ଥିବେ ତୋର୍ ସପନ୍
ହେଲେ ତୋର୍ Dream  King ମୁଈଂ ଜାଣି ଥାଲୋ ଜାନମ୍

ତୋର୍  ଲଗୀ ମୁଈଂ Crazy ସବୁ ବେଳେ ଲୋ Busy 
ତତେ ସୁନବାର୍ ଲାଗି ମୋର ଦିଲ୍ ର ଧଡକନ୍

ସୁନି ପକା ଥରେ Slowly ଧିରେ ଧିରେ
ଓଃ Baby ମୋର୍ ଲାଗୀ ବନେଇ ଦେମି ତତେ ମୋର୍

ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ ..
ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ ....
ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ ......


F- ତୋର୍ ପଛେ ପଡିଥିବେ କେତେ Item ତତେ ମାନୁ ଥିବେ ସଭେ ହମଦମ୍
ହେଲେ ତୋର୍ ହାସିନା ମୁଈଂ ହେମୀ ଜନମ୍ ଜନମ୍ 

ତତେ Follow  କରି କରି ହଁ ମୁଈଂ ଚୋରୀ ଚୋରୀ 
ଲଗେଇ ଦେମୀ ତୋର୍ ଦିଲ ଠି ମୋର Love ର୍ Item Bomb

Feelings ବୁଝିଝା ରେ ଟିକେ ମାନିଯା ରେ
 Baby ହ୍ଁ Baby
ବନେଇ ଦେ ମତେ ମୋର୍

ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ..
ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ....
ସୋନା ସୋନା ସୋନା........

 M- ମାନୁ ଛେ ଲଚ୍କି ଲଚ୍କି ଚାଲି ଦେସୁ ବେଳେ ଲାଗୁ ଥିସୁ ପୁରା ଗୁଡିଆ 
ହେଲେ ରାୱାଡି ଚାଲି ମୋର ହଟକେ ରେ ଜେନ୍ତା ମୁଈଂ ହେଇ ଚେନ୍ ତୋର୍ Fan
ହେଲେ ମୋର Simple ବାଲା ହସି ସବକୁ ଲଗସୀ ରେ ବଢିଆ 

ଟିକେ ନଜର୍ ଦେଇ ଦେଖ୍.
ଟିକେ ନଜର୍ ଦେଇ ଦେଖ୍..
ଟିକେ ନଜର୍ ଦେଇ ଦେଖ୍...
ଟିକେ ନଜର୍ ଦେଇ ଦେଖ୍....

ତୋର୍ ଦିଲ ଭିତାରେ ଯଦି ନାଈ ଉଡେଇ ଦେମୀ ମୋର୍ ପ୍ୟାର୍ ବାଲା ଚିଡିୟା

M- ତୋର୍ ସୁରତ୍ ଦେଖି କରି Heart Beat ଜୈସୀ ବଢି ଯାଇ ସିଲୋମୋର Love Temperature
ଏ ମୋର୍ ମନ ମୟୁରୀ ହଁ ହଁ ତୋର୍ ଲାଗୀ ହେଇ ଛେ ମତେଲୋ Love ଫେବର୍

F-ଓଏ Handsome ରାଜା Autograph ଦେଇ ଜା ଦେଇଦେ ଦିଲ ଠି ମୋର Love Signature
ଇସରା ଦେଇ କରି ବଢେଇ ଦେ ପ୍ରେମର ଗାଡି ଲଗେଇ କରି ହଁ Love ର ଗିୟର୍
Feelings ବୁଝିଝା ରେଟିକେ ମାନିଯା ରେ

ଓଏ Baby ହଁ Baby
ବନେଇ ଦେ ମତେ ତୋର୍

ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ..
ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ….
ସୋନା ସୋନା ସୋନା ........


F- ଥିବେ ତୋର୍ ପଛେ କେତେ ଦିୱାନୀ ତୋର୍ ସାଥେ ହେଲେ ମୁଈଂ ପଛେ ନାଈ ସାଙ୍ଗ ଥିମୀ 
ପ୍ୟାର ୱାଲା ରେସ୍ ଥିଏଟର୍ ସବକୁ ହେରେଇ କରି ତୋର୍ ସୋନା ମୁଈଂ ବନୀ ଜିମି
M-ତତେ Follow କରି କରି ସୁନ୍ ସୁନ୍ ମୋର୍ ପ୍ୟାରି ଦିଲ ଭିତର୍ କେ ତୋର୍ ପୁହୁନଚୀ ଜିମି 
Love କେ ମୋର ପାର୍କ କରି ସୁନେଇ କରି Love ସାୟେରୀ ତତେ ମୋର୍ ସୋନା ବନେଇ ଦେମୀ 

ସୁନି ପକା ଥରେ Slowly ଧିରେ ଧିରେ ଓ ବାବୁ ହଁ Baby ବନେଇ ଦେଲି ତତେ ମୋର 

ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ..
ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ....
ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ......No comments:

Post a Comment