Thursday, April 4, 2019

Batabana Aji Jouthi New Odia Song Lyrics - AllOdiaSongs.Com

Batabana Aji Jouthi New Odia Song Lyrics 


M-ବାଟବଣା ଆଜି ଜୋଉଠି
ତୋ ମନ ଠିକଣା ସେଇଠି 

ଲାଗୁଚି ଏ ବାଟ ସେଶ ହେବ ଏଇଠି.

ତୁ ଯୋଉଠି ହଁ ତୁ ଯୋଉଠି
ତୁ ଯୋଉଠି ହୋ ତୁ ଯୋଉଠି


F-ଆନମନା ଆଖି ଯୋଉଠି
ତୋ ଆଖି ଆଇନା ସେଇଠି
ଲାଗୁଚି ଏ ଆଖି ଲାଖି ଯିବ ସେଇଠି

ତୁ ଯୋଉଠି ହଁ ତୁ ଯୋଉଠି
ତୁ ଯୋଉଠି ହୋ ତୁ ଯୋଉଠି

F-ତୋ ପାଦ ଦୁଇଟି ମୋ ମନ  ଦରଜ ଛୁଇଂଲା ପରେ 
ଘର ସାରା ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଜାପତି .......
M-ତୋ ଆଖିର ନିଦ ମୋ ଆଖି ଦୁଆର ଡେଇଂଲା ପରେ 
ସବୁ ରାତି ଜହ୍ନ ରାତି ଜହ୍ନ ରାତି ଜହ୍ନ ରାତି.......

M-ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲଗେ  ଯୋଉଠି 
ମନଚୋରୀ ହୁଏ ସେଇଠି
ଲାଗୁଚି ଏ ମନ ହଜି ଯିବ ଏଇଠି

M-ତୁ ଯୋଉଠି ହଁ ତୁ ଯୋଉଠି
F- ତୁ ଯୋଉଠି ହଁ ତୁ ଯୋଉଠି

M-ତୋ ଫୁଲ ଚେହେରା ମୋ ଛାତିରେ ଚାବି ଆନକ୍ଇଲା ପରେ
ମହୁ ଝରେ ସବୁରାତି ସବୁରାତି ସବୁରାତି ସବୁରାତି.. 

F-ତୋ ଫୁଲ ପାଖୁଡ ମୋ ପଦରେ ରଂଗ ମାଖୀଲା ପରେ 
ବାଟ ସାରା ହିରୀମୋତି ହିରୀମୋତି ହିରୀମୋତି......

ଆନମନା ରାତି ଯୋଉଠି
ଚୁନା ଚୁନା ସ୍ବପ୍ନ ସେଇଠି

ଲାଗୁଚି ଏ ସ୍ବପ୍ନ ମାରୀଦେବ ଏଇଠି

F-ତୁ ଯୋଉଠି ହଁ ତୁ ଯୋଉଠି
M-ତୁ ଯୋଉଠି ହଁ ତୁ ଯୋଉଠି
F-ତୁ ଯୋଉଠି ହଁ ତୁ ଯୋଉଠି
M-ତୁ ଯୋଉଠି ହଁ ତୁ ଯୋଉଠି.......

No comments:

Post a Comment