Tuesday, May 21, 2019

May 21, 2019

Kande Mo Hrudaya New Sad Song By Humane Sagar Lyrics


Kande Mo Hrudaya New Sad Song By Humane Sagar Lyrics


ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ଓ ହୋ ଓ
ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ଓ ହୋ ଓ

ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ କାନ୍ଦେ ମୋ ହୃଦୟ ରେ

ତୁ ଅମିତିକା କସ୍ଟ ଦେଲୁ ମୋ ଜୀବନ ଟା ସାରି ଦେଲୁ
ତୁ ଅମିତିକା କସ୍ଟ ଦେଲୁ ମୋ ଜୀବନ ଟା ସାରି ଦେଲୁ

ତୁ ଭୁଲି ଗଲୁ ମତେ.. ହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ ତତେ

ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ କାନ୍ଦେ ମୋ ହୃଦୟ ରେ
ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ କାନ୍ଦେ ମୋ ହୃଦୟ ରେ


କଥା ଥିଲା ମୋର ଏକାଠି ବଞ୍ଚିବା  ,ବଞ୍ଚି ନ ପାରିଳେ ଦୁହେଁ ମରି ଯିବା
ଭଲ ପାଇବାର ଏ କି ଉପହାର ଥାଇ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହର ସାଗର

ତୁ ଅମିତିକା କସ୍ଟ ଦେଲୁ ମୋ ଜୀବନ ଟା ସାରି ଦେଲୁ
ତୁ ଅମିତିକା କସ୍ଟ ଦେଲୁ ମୋ ଜୀବନ ଟା ସାରି ଦେଲୁ

ତୁ ଭୁଲି ଗଲୁ ମତେ... ହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ ତତେ

ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ କାନ୍ଦେ ମୋ ହୃଦୟ ରେ
ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ କାନ୍ଦେ ମୋ ହୃଦୟ ରେ

ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ଓ ହୋ ଓ  
ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ଓ ହୋ ଓ

କହିଥିଲୁ ମତେ କେବଳ ମୁଁ ତୋର ଆଜି ହେଇ ଗଲୁ ତୁ ଆଉ କାହାର
ହୋ ହୋ
ପିନ୍ଧି ନେଲୁ ମଥା ରେ ତୁ ସିନ୍ଦୁର ମତେ କରି ଦେଲୁ ତୁ ସାତ ପର

ତୁ ଅମିତିକା କସ୍ଟ ଦେଲୁ ମୋ ଜୀବନ ଟା ସାରି ଦେଲୁ
ତୁ ଅମିତିକା କସ୍ଟ ଦେଲୁ ମୋ ଜୀବନ ଟା ସାରି ଦେଲୁ

ତୁ ଭୁଲି ଗଲୁ ମତେ ହେଲେ... ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ ତତେ

ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ କାନ୍ଦେ ମୋ ହୃଦୟ ରେ
ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ ପ୍ରିୟା ରେ କାନ୍ଦେ ମୋ ହୃଦୟ ରେ

ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ଓ ହୋ ଓ
ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ହୋ ଓ ଓ ଓ ହୋ ଓ


Monday, May 20, 2019

May 20, 2019

Mo Hrudaya Badalare Tama Hrudaya Dabaki LyricsMo Hrudaya Badalare Tama Hrudaya Dabaki Lyrics

M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

M - ତମ ଛଲ୍ କା ଛଲ୍ କା ହସ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ବେହୋସ୍

F - ମନ ଚାହେଁ ପ୍ରେମ ସ୍ପର୍ସ ଏ କି ବୟସ ର ଦୋସ


M - ହୋ ଅତେ ଖାସ୍ ଲାଗ କାହିଁକି


F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

M - ଠିକ୍ ତମ ପରି ଖୋଜୁ ଥିଲି ଭାରୀ ଆଇ ମା ଗପ ର ରାଜ କୁମାରୀ
F - ହଁ ମନ ମତେ ଆଜି ମାଗୁଚୀ ମଂଜୁରୀ ସୁଣୀବାକୁ ତମ ସେରା ସାଏରୀ

F - ଭଲ ପା ଅ ବୋଲି ଓଠ ଟିକେ ଖୋଲି ଭଲ ପା ଅ ବୋଲି ଓଠ ଟିକେ ଖୋଲି କହି ଦବକୀ ହୋ ହୋ ହୋ

F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

M- ପରିଚୟ ମୋର ଥିଲା ଜାଜାବର ତମ ପାଖେ କାଇଁ ଗଲୀ ଅଟକି
F - ଅଳପ ଦେଖାରେ ପଦିଏ କଥା ରେ ନିଆରା ଲାଗୁଚ ଅତେ କାହିଁକି

M - ତମ ଆଖି ଓଠ କରେ ମତେ ଦୁସ୍ଟ ମରୀ ଜିବି କି

F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
Tuesday, May 14, 2019

May 14, 2019

Dina Katena Rati Bitena Odia Song Lyrics By Humane Sagar

Dina Katena Rati Bitena Odia Song Lyrics By Humane Sagar 

ହୋ ଓଃ ହୋ ଓଃ ହୋ ଓଃ ହୋ ଓଃ

ଜାଣେନା ଜାଣେନା ତୋ ବିନା କିଛି ମୁଁ  ଜାଣେନା
ଜାଣେନା ଜାଣେନା ତୋ ବିନା କିଛି ମୁଁ  ଜାଣେନା

ବୁଝେନା ବୁଝେନା ତୋ ବିନା ମନ ମୋ ବୁଝେନା
ତୋ ଝଲକ ନ ପାଇଲେ
ହାଏ ରେ ହାଏ ରେ 
ରହି ପରେନା ରହି ପାରେନା

ଦିନ କଟେନା ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା
ଦିନ କଟେନା ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା
ଦିନ କଟେନା ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା

କେମିତି କହିବି ତତେ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ
ମୋ ଭଲ ପାଇବାଟା ସମୁନ୍ଦ୍ରରୁ ଗଭୀର ଆକାଶ ଠୁ ଉଚା

ମୋ ସାଥେ ତୋର ପ୍ରେମ ଯୋଡି ଥିଲେ
ଛୁଈଂବନୀ ଲୁହ ମୋ ଆଖି କୁ
ତୋ ପ୍ରେମ ସ୍ପର୍ସ ରେ ମନ ପ୍ରଜାପତି
ଛୁଏଈଂ ନବ ଉଚ ଆକଶ କୁ

ଶେଷ ହବ ମୋ ନିସ୍ବାସ ହାଏ ରେ ହାଏ ରେ ତୋ ପ୍ରେମ ହେଲେ ଉଣା

ଦିନ କଟେନା ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା
ଦିନ କଟେନା ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା
ଦିନ କଟେନା ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା

ନ ପାଇଲେ ତତେ ଦୁଖ ନାହି ମୋର କରିବିନୀ ଅଭିଯୋଗ କେବେ
ତୋ ବିନା ଜୀବନ ଜିଂଈ ନେବି ପ୍ରିୟା ସାଇତିଚି ସ୍ମୁତି କୁ ତୋ ଯେତେ

ବାଟ ବଣା ହେବିନୀ ମୁଁ ହାଏ ରେ ହାଏ ଦେଇଚୁ ତୁ ଠିକଣା

ଦିନ କଟେନା ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା
ଦିନ କଟେନା ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା
ଦିନ କଟେନା ହାଏ ରେ ହାଏ ରାତି ବିତେନା

Friday, April 26, 2019

April 26, 2019

To Bina Priya Banchi Parena Lyrics


to bina priya banchi parena humane sagar

To Bina Priya Banchi Parena Lyrics

ତୋ ବିନା ପ୍ରିୟା ବଞ୍ଚି ପାରେନା
ମୋ ରାଣ ତୁ ଲୋ ଫେରି ଆସେନା
ତୋ ବିନା ପ୍ରିୟା ବଞ୍ଚି ପାରେନା
ମୋ ରାଣ ତୁ ଲୋ ଫେରି ଆସେନା

ତୋର ନୀଳ ନିଳ ଦୁଇଟି ଆଖି
ମତେ ଡାକି ନେଇ ଦେଲା ରେ ଠକି
ତୋର ନୀଳ ନିଳ ଦୁଇଟି ଆଖି
ମତେ ଡାକି ନେଇ ଦେଲା ରେ ଠକି

ତୋ ବିନା ଏକା ରହି ପରେନା
ମୋ ସାଥେ କାଈଁ କଲୁ ଛଳନା

ତତେ ଦେଲି ମନ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ସପନ
କାହିଁ କହି ଦେରେ ଥରେ ଧନ
ତତେ କଲି ପୁଜା ଦେଲୁ ତୁ ସଜା
ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ନେଲୁ ଜୀବନ

ତତେ ଦେଲି ମନ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ସପନ
କାହିଁ କହି ଦେରେ ଥରେ ଧନ
ତତେ କଲି ପୁଜା ଦେଲୁ ତୁ ସଜା
ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ନେଲୁ ଜୀବନ

ମେନ ପଡେ ସେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୁତି
ମତେ ଜାଳେ ସେ ଦିନ ରାତି
ମେନ ପଡେ ସେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୁତି
ମତେ ଜାଳେ ସେ ଦିନ ରାତି

ମନ ପଞ୍ଜୁରୀ ରେ ଥିଲୁ ମଇନା
ହୃଦୟ କାଟି ଚାଲି ଜାଆନା

ତୋ ବିନା ପ୍ରିୟା ବଞ୍ଚି ପାରେନା
ମୋ ରାଣ ତୁ ଲୋ ଫେରି ଆସେନା

ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ

ମତେ କଲୁ ଘୃଣା ହେଲି ବାଟ ବଣା
କାହିଁ ଦେଲୁ ରେ ଅତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା
ତୋ ପାଈଁ ଅଜଣା ହେଲି ମୁଁ ଖେଳଣା
ଭାଙ୍ଗି କରିଲୁ ଚୁନା ଚୁନା

ହେ ହେ ହେ

ମତେ କଲୁ ଘୃଣା ହେଲି ବାଟ ବଣା
କାହିଁ ଦେଲୁ ରେ ଅତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା
ତୋ ପାଈଁ ଅଜଣା ହେଲି ମୁଁ ଖେଳଣା
ଭାଙ୍ଗି କରିଲୁ ଚୁନା ଚୁନା

ଭାବୁ ଥିଲି ମୁଁ ତତେ ରେ ଜହ୍ନ
ଦେଇ ଗଲୁ ତୁ ଛାତିରେ ଚିହ୍ନ
ଭାବୁ ଥିଲି ମୁଁ ତତେ ରେ ଜହ୍ନ
ଦେଇ ଗଲୁ ତୁ ଛାତିରେ ଚିହ୍ନ

ଯେତେ ଲିଭେଇଲେ ଜମା ଲିଭେନା
ତୋ ବିରହ ମୁଁ ସହି ପରେନା

ତୋ ବିନା ପ୍ରିୟା ବଞ୍ଚି ପାରେନା
ମୋ ରାଣ ତୁ ଲୋ ଫେରି ଆସେନା

ତୋ ବିନା ପ୍ରିୟା ବଞ୍ଚି ପାରେନା
ମୋ ରାଣ ତୁ ଲୋ ଫେରି ଆସେନା
ମୋ ରାଣ ତୁ ଲୋ ଫେରି ଆସେନା
ମୋ ରାଣ ତୁ ଲୋ ଫେରି ଆସେନା...


                                  Download Mp3 Here

Monday, April 22, 2019

April 22, 2019

Sukha Re Tha Lo Tu Dukha Re Rahuchi Mun Lyrics

Sukha Re Tha Lo Tu Dukha Re Rahuchi Mun Lyrics


ଭଲ ପାଇ ମତେ କଥା ଦେଇ ଥିଲୁ କାହାର ହବୁନି ତୁ 

କାହାର ହବୁନି ତୁ ..
ଭଲ ପାଇ ମତେ କଥା ଦେଇ ଥିଲୁ କାହାର ହବୁନି ତୁ 
କାହାର ହବୁନି ତୁ ....

କଥା ଦେଇ ପ୍ରିୟା କଥା ରଖି ଲୁନି
ବାହା ହେଇ ଯିବୁ ଲୋ ତୁ 
ଆ ପ୍ରିୟା ତତେ ସଜେଇ ଦେବୀ ଲୋ 
ଆ ପ୍ରିୟା ତତେ ସଜେଇ ଦେବୀ ଲୋ 
ବଧୁ ବେସେ ଆଜି ମୁଁ 

ସୁଖ ରେ ଥା ଲୋ ତୁ 
ଦୁଖଃ ରେ ରହୁଚି ମୁଁ ..
ସୁଖ ରେ ଥା ଲୋ ତୁ 
ଦୁଖଃ ରେ ରହୁଚି ମୁଁ ....
ଦୁଖଃ ରେ ରହୁଚି ମୁଁ ........

ତୋ ଛଳନା କୁ ପ୍ରେମ ଭାବୀ ବିସ୍ୱାସ କଲି 
କଲୁ ଲୋ ତୁ ପ୍ରତାରଣା
ନିଜ ଠୁ ନିଜର ତତେ କାହିଁ ଭାବିଲି 
ଦେଲୁ ଲୋ ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ରଣା
 
ଯନ୍ତ୍ରଣା ରେ ଛଟ ପଟ ହଉଚି ମନ 
ସହି ପାରୁନି ଲୋ ଜମା 
ବାଧୁଚୀ କହି ଦେବି ମନ ର କଥା 
କହି ପରୁନି ଲୋ ଜମା 

ମୋ ଆଖି ଲୁହ କୁ କଜଳ କରି 
ମୋ ଆଖି ଲୁହ କୁ କଜଳ କରି 
ଲଗେଇ ଦେ ଲୋ ତୁ

ସୁଖ ରେ ଥା ଲୋ ତୁ 
ଦୁଖଃ ରେ ରହୁଚି ମୁଁ ...
ସୁଖ ରେ ଥା ଲୋ ତୁ 
ଦୁଖଃ ରେ ରହୁଚି ମୁଁ .....
ଦୁଖଃ ରେ ରହୁଚି ମୁଁ .........

ସି ସିନ୍ଦୁର ତୋର ଲାଗିଲା ପରେ 
ଭୁଲି ଯିବୁ ପଛ ଦିନ 
ଭୁଲି ପରିବିନୀ ତତେ ମୁ ଲୋ କେବେ 
ଝୁରୀବ ଲୋ ମୋ ମନ 

ହସ ଟିକେ ମାଗି ଥିଲି ତତେ ଲୋ ପ୍ରିୟା 
ଦେଲୁ ତୁ ଲୁହ ଶ୍ରାବଣ 
ଅଭିସାପ ଦବାକୁ ମୋ ମନ କହୁନି
ଖୁସୀ ରେ କଟୁ ତୋ ଦିନ 

ମୋ ଛାତିର ଲହୁ ରେ ଅଳତା କରି 
ମୋ ଛାତିର ଲହୁ ରେ ଅଳତା କରି 
ଲଗେଇ ଦେ ଲୋ ତୁ 

ସୁଖ ରେ ଥା ଲୋ ତୁ 
ଦୁଖଃ ରେ ରହୁଚି ମୁଁ ...
ସୁଖ ରେ ଥା ଲୋ ତୁ 
ଦୁଖଃ ରେ ରହୁଚି ମୁଁ..... 
ଦୁଖଃ ରେ ରହୁଚି ମୁଁ ............


Thursday, April 18, 2019

April 18, 2019

E Mana Mo Mana Lyrics - Humane Sagar New Song


E Mana Mo Mana Lyrics - Humane Sagar New Song

ହୋ ଓ ଓ .. ହୋ ଓ ଓ ..


ଏ ମନ ମୋ ମନ.. ରେ ମୋ ମନ....
ଏ ମନ ମୋ ମନ.. ରେ ମୋ ମନ....
ଏ ମନ ମୋ ମନ.. ରେ ମୋ ମନ....
ଏ ମନ ମୋ ମନ.. ରେ ମୋ ମନ....

କାଇଁ ଦିନରେ ଦେଖୁଚୁ ସୁନା ସପନ
ଏ ମନ ମୋ ମନ ରେ ମୋ ମନ
କାଇଁ ଉଁଆସେ ଖୋଜୁଚୁ ପୁନେଇ ଜହ୍ନଁ

ଫେରି ଗଲା ଯିଏ ଫେରି ବାକୁ ଆଉ
ଫେରି ଗଲା ଯିଏ ଫେରି ବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ତା ମନ

ଏ ମନ ମୋ ମନ.. ରେ ମୋ ମନ....
ଏ ମନ ମୋ ମନ.. ରେ ମୋ ମନ....

ଭାରୀ ସରଳିଆ ଭାରୀ ତୁ ନିରିହ
ଲୁଚି ଲୁଚି କାଇଁ ପିଉଚୁ ଲୁହ
ଭାରୀ ବେଇମାନୀ ଭାରୀ ସେ ନିର୍ଦୟ
ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଗଲ ତୋ ହୃଦୟ

ଭୁଲି ଗଲା ଯିଏ ବୁଲି ଚାହିଁ ବାକୁ
ଭୁଲି ଗଲା ଯିଏ ବୁଲି ଚାହିଁ ବାକୁ ନାହିଁ ତା ମନ

ଏ ମନ ମୋ ମନ.. ରେ ମୋ ମନ....
ଏ ମନ ମୋ ମନ.. ରେ ମୋ ମନ....

ହୋ ହୋ ଓ ଓ
ହୋ ହୋ ଓ ଓ

କାହିଁକି ଅତେ ତୁ ପାଉଚୁ ରେ ଭଲ
ସିଏ କି ବୁଝିବ ତୋ ପ୍ରେମ ର ମୂଲ
ହୋ
ସ୍ବାର୍ଥ ସାରି ଗଲେ କିଏ ବା କାହାର
ମଧୁଶାଳା ଏଠି ଏକା ମୁଁ ନିଜର

ଭୁଲିଜା ରେ ତାକୁ ସ୍ବାର୍ଥ ପର ସିଏ
ଭୁଲିଜା ରେ ତାକୁ ସ୍ବାର୍ଥ ପର ସିଏ
ହୃଦୟ ହୀନ

ଏ ମନ ମୋ ମନ ରେ ମୋ ମନ
ଏ ମନ ମୋ ମନ ରେ ମୋ ମନ

ତୋ ମନ ତୋ ମନ..
ତୋ ମନ ତୋ ମନ....
ତୋ ମନ ତୋ ମନ......